Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program)

ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

Click Download .....

ตารางเรียน

สถิตินักศึกษา 1/2561

  รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 1/2561
>> ปริญาตรี <<

>> บัณฑิตศึกษา <<

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.