Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program) ประจำปีการศึกษา 2562

"การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program)
ประจำปีการศึกษา 2562"


ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่วัน 11 - 29 มีนาคม 2562
ประกาศ | ใบสมัคร

ตารางเรียน

สถิตินักศึกษา 1/2561

  รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 1/2561
>> ปริญาตรี <<

>> บัณฑิตศึกษา <<

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.