Company Logo

Manual Form scholarship


ประชุมวิชาการ/อบรม

ระบบประเมิน

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

การรับผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศ

การรับผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประเทศอินโดนีเซีย
ด้วยทุน ศอบต. เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562

 

รายละเอียดโครงการ | ใบสมัครออนไลน์


 

 

ตารางเรียน

สถิตินักศึกษา 1/2561

  รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 1/2561
>> ปริญาตรี <<

>> บัณฑิตศึกษา <<

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติงาน
PowerPHAT @ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ XHTML and CSS.